ul. Prowiantowa 19/93 Białystok                       
Grupa 2010