ul. Prowiantowa 19/93 Białystok                       
Akademia

Akademia Koszykówki Młode Lwy to projekt, który jest skierowany do dzieci w wieku 6-14 lat.

 

„Wychowujemy i rozwijamy przez sport”

 

Poprzez nasze zajęcia chcemy wdrażać dzieci do aktywnego wypoczynku i propagować zdrowy styl życia. Główną formą prowadzonych przez nas zajęć są gry i zabawy połączone z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi i elementami koszykówki. Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci. Najważniejszy dla nas jest uśmiech i radość dziecka, które kończy zajęcia zrelaksowane. Treningi będą prowadzić doświadczeni trenerzy z przygotowaniem pedagogicznym w grupach maksymalnie do 15 osób. Forma zajęć nastawiona jest na indywidualne podejście do każdego dziecka, które ułatwi wprowadzenie do współdziałania w grupie.
Podstawowe założenia projektu:

  • kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych i żywieniowych
  • kształtowane świadomości wpływu sportu na zdrowie
  • podniesienie umiejętności psychomotorycznych
  • stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci
  • ukierunkowanie na aktywną formę spędzania wolnego czasu
  • zapewnienie wspaniałej zabawy w gronie rówieśników i spożytkowania nadmiernej energii
  • kreowanie przyjaznej atmosfery i budowanie dobrych relacji z rówieśnikami
  • kształtowanie postawy Fair Play

 

Zapraszamy.
Zbigniew Zajko